נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.

המדריך המלא לבחירת קרן פנסיה נבחרת

אדם מסתכל אל האופק

קרן פנסיה נבחרת היא אחת מקרנות הפנסיה שנבחרו על ידי משרד האוצר, לשמש קרנות פנסיה ברירת מחדל עבור עובדים שאין להם קרן פנסיה והם לא בחרו בקרן פנסיה שאליה יופקדו כספי הפנסיה שלהם, הנגבים מהם ומהמעסיקים על פי חוק. מדוע בכלל התעורר הצורך בבחירת קרנות פנסיה נבחרות? מה היתרונות של הקרנות הללו על פני קרנות אחרות? מהן הקרנות הנבחרות, נכון לשנת 2019? בשורות הבאות נביא מדריך קצר אבל ממצה בנושא.

 

למה נבחרו קרנות פנסיה ברירת מחדל

חוק פנסיה ממלכתית, חוקק לאחר שהתברר לנוגעים לדבר שאחוז גבוה מאד מכלל העובדים השכירים בישראל איננו חוסך כלל בקרן פנסיה כל שהיא. עוד התברר, שחלק ניכר מהעובדים איננו מתמצא בתחום ואיננו יודע באמת כיצד בוחרים קרן פנסיה. עוד התברר שגם חלק ניכר מהעובדים הוותיקים לא היה מודע לנושא, כיון שבמקרים רבים המעסיק בחר עבורם את הקרן. על מנת לתקן את המעוות, הוציא משרד האוצר את נושא קרנות הפנסיה ברירת המחדל למכרז. המטרה של המכרז היתה לבחור את הקרנות שיציעו את העמלות הנמוכות ביותר, הן עבור ניהול הקרן והן עבור ההפקדות התקופתיות. ואכן, כל הקרנות שנבחרו מציעות לחוסכים בהן עמלות נמוכות מאד, יחסית לעמלות ודמי הניהול שגובות כל הקרנות האחרות. כל עובד שאין ברשותו קרן פנסיה ולא ידע להצביע על קרן שבה הוא מעוניין, חסכונות הפנסיה שלו יופקדו על ידי המעסיק לאחת מקרנות הפנסיה הנבחרות.  בנוסף, קרן פנסיה נבחרת מקבלת אליה גם חוסכים שמסיבות כאלה ואחרות, לא התקבלו לקרנות הפנסיה האחרות. חשוב לדעת, שמעסיק יכול לבחור גם קרנות אחרות, ובתנאי שהבחירה תעמוד באמות המידה שנקבעו לצורך העניין.

דולרים עם שעון

מהן קרנות פנסיה נבחרות לשנת 2019

בשנת 2019, קיימות בשוק ארבע קרנות פנסיה נבחרות, שהן גם קרנות הפנסיה ברירת מחדל עבור עובדים שאין ברשותם קרן פנסיה. הקרנות כאמור הן "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ" וכן "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ". קרנות אלה היו פעילות עוד קודם, ואליהן הצטרפו בשנת 2019 שתי קרנות נוספות. הראשונה היא "פסגות" ואילו השנייה היא הקרן של אלטשולר שחם. כל הקרנות הללו מעניקות לחוסכים את כל האופציות הקיימות לחיסכון ומאפשרות להם להפיק רווחים נאים, שיצטברו לזכותם לעת זקנה.

אחת התוצאות הלא צפויות של המהלך, היתה הגברת התחרות ושיפור התנאים גם בקרנות האחרות, שלא נבחרו במכרז. זאת, כיוון שחוסכים רבים החליטו להעביר את החסכונות שלהם לקרנות החדשות. גורם המשיכה הראשי הוא דמי הניהול הנמוכים מאד, שהתוקף שלהם הוא לתקופה של עשר שנים. מנגד, הביצועים של הקרנות הללו מבחינת הרווחים, אינם נופלים ולעיתים עולים על הביצועים של מרבית הקרנות האחרות. הצפי הוא שבתוך מספר שנים יהיו כלל העובדים השכירים מבוטחים בקרנות הפנסיה, כאשר המדינה פועלת להביא גם את העצמאים למצב דומה.

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא כספים